Komplexní vyšetření horních a dolních dýchacích cest
v ambulantní i klinické praxi

Mezioborové sympozium


                            

Klinika otorinolaryngologie
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze,

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Pardubická krajská nemocnice, a.s.,

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice,

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP


pořádají

mezioborové sympozium

Komplexní vyšetření
horních a dolních dýchacích cest
v ambulantní i klinické praxiTermín: 8. - 9. duben 2011
Učebny Psychiatrické kliniky, Fakultní nemocnice, Hradec Králové


Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK dle stavovského předpisu číslo 16. Účast na programu 8.4.2011 je hodnocena 8 kredity, účast 9.4.2011 je ohodnocena 5 kredity jako akce kontinuálního vzdělávání (č. akreditace 0004/16/2006, číslo akce 25970).