Komplexní vyšetření horních a dolních dýchacích cest
v ambulantní i klinické praxi

Mezioborové sympozium

O sympoziu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

příčiny chorob horních a dolních dýchacích cest jsou multifaktoriální, proto i diagnostika a léčba je záležitostí komplexní, vyžadující zapojení a spolupráci odborníků mnoha lékařských profesí. Mezioborové pracovní sympozium nabídne účastníkům ucelený přehled na uvedenou problematiku z pohledu všech odborností, jichž se diagnostika a terapie týká. Lektory jsou odborníci z oborů otorinolaryngologie, pneumologie, alergologie, radiologie a patologie. Teoretická část sympozia je doplněna o praktické ukázky a nácvik diagnostických metod.

Cílem sympozia je vytvořit prostor jak pro prvotní seznámení s problematikou, tak pro interdisciplinární diskusi mezi odborníky, kteří se chorobami dýchacích cest zabývají, a je určeno pro lékaře otorinolaryngology, pneumology a alergology v ambulantní i klinické praxi.

Doufáme, že pro Vás sympozium bude přínosem, a těšíme se na Vaši účast.

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.