Komplexní vyšetření horních a dolních dýchacích cest
v ambulantní i klinické praxi

Mezioborové sympozium

Program sympozia

Pátek 8.4.2011, přednášková místnost, Psychiatrická klinika

Registrace, od 9:00

Přednášky, 10:00 - 17:00
1Chrobok V.       Anatomie a funkce horních cest dýchacích
2Salajka Fr.Anatomie a funkce dolních cest dýchacích
3Dědková J.Zobrazovací vyšetření dýchacích cest
4Ryška A.Histopatologie dýchacích cest
5Vodička J.,
Kastner J.
Čich - anatomie a fyziologie
6Vodička J.,
Kastner J.
Čich - vyšetření
7Jelínková H.,
Vodička J.
Chuť, anatomie, fyziologie a vyšetření

Přestávka oběd - 13:00 - 14:00

 
8Novosad J.,
Krčmová I.
Může ORL lékař diagnostikovat alergické onemocnění?
9Čelakovský P.,
Matoušek P.
Měření nosní průchodnosti
10Koblížek Vl.,
Sedlák V.
Vyšetřování průchodnosti dolních dýchacích cest a plicní funkce
11Novosad J.,
Krčmová I.
Medikamentózní léčba alergické rýmy

Přestávka svačina - 15:15
 
12Komínek P.Chirurgická léčba chronických rinosinusitid
13Chládková J.Měření oxidu dusnatého v dýchacích cestách
14Sedlák V.,
Koblížek Vl.
Klinické projevy a přístup k nemocnému s poruchou průchodnosti dolních dýchacích cest
15 Diskuse

17:00 Ukončení sympozia

18:30 Společenský večer


Sobota 9.4.2011, přednáškové místnosti, Psychiatrická klinika
Praktická cvičení, 8:00 - 12:00
1Čelakovský P.Endoskopie nosní dutiny
2Černý M., Hrdlička A.Flexibilní faryngolaryngoskopie
3Chrobok V., Pellant A., Salajka Fr.Bronchoskopie flexibilní a rigidní
4Vodička J.    Vyšetření čichu
5Kastner J.    Vyšetření čichu
6Jelínková H.Vyšetření chuti
7Matoušek P.Rinomanometrie, rinometrie
8Bartoš Vl.Spirometrie
9Chládková J., Rybnikár T.Měření oxidu dusnatého
10Novosad J.,
Krčmová I.
Alergologie - prick testy a intradermální testy
11Hornychová H.Vyšetření pohyblivosti řasinek
12Kalfeřt D.Sacharinový test- mukociliární transport