Komplexní vyšetření horních a dolních dýchacích cest
v ambulantní i klinické praxi

Mezioborové sympozium

Ubytování

Ubytování si každý účastník sympozia řeší individuálně.

Možnosti ubytování: